avocat dreptul muncii

Răspunderea disciplinara a personalului didactic

RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A PERSONALULUI DIDACTIC   Conform unei decizii de speță pronunțată recent, Curtea de Apel Suceava a reținut că: „personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund disciplinar conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, iar nu în baza dispozițiilor Codului muncii.” Astfel, conform art. 55 Ordinul nr. 5079/2016:   ,, Personalul didactic, personalul didactic auxiliar…