supraimpozitare cladiri neingrijite

Supraimpozitarea clădirilor neîngrijite este constituțională

Curtea Constituțională a constatat că această orientare legislativă în materie fiscală a ținut seama de realitățile socio-economice existente, aspect cu privire la care, astfel cum s-a arătat mai sus, legiuitorul are o largă marjă de apreciere .   Prin Decizia  nr.425/2021, publicata in data de 24 august in Monitorul Oficial s-a respins excepția de neconstituționalitate invocata de…