prescriptie personal misiuni internatioanle diurna in valuta cost facilitare legatura cu familia

Prescripția dreptului la acțiune pentru recuperarea drepturile salariale din misiuni internaționale

Prescripția dreptului la acțiune pentru recuperarea drepturile salariale ale persoanelor care își desfășoară activitatea în misiuni internaționale   În situația în care faceți parte din persoanele care și-au desfășurat activitatea in cadrul misiunilor internaționalele, cum ar fi contingentul de polițiști români, în momentul actual vă puteți prevala de dispozițiile prevăzute în  HG nr. 1086/2004, Hotărâre…

raspundere patrimoniala salariati avocat bun timisoara

Răspunderea patrimonială a salariatului

Răspunderea patrimonială a salariaților În cazul în care salariatul produce pagube materiale angajatorului său va răspunde patrimonial. Pentru a se angaja răspunderea patrimonială a salariatului trebuie îndeplinite următoarele condiții: Salariatul săvârșește o faptă în legătură cu munca ( în caz de neîndeplinire sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu stabilite prin contractul individual de muncă,…

Decizie ICCJ excludere asociati SRL avocat bun timisoara

Noutate: excluderea unui asociat din SRL

ICCJ a admis sesizarea prealabilă ce viza excluderea asociaților din SRL-uri   Prin Decizia ICCJ nr. 28/2021, ce a fost pronunțată  de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă persoanele asociate într-un SRL pot fi excluse din firmă doar în baza Legii societăților, NU și în baza prevederilor Codului civil. Decizia a…

avocat bun timisoara înfiinţări asociaţii fundaţii şi federaţii

Înființarea unei asociații – modificări recente

Înființarea asociaților și a fundațiilor – noi modificări –   Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații a fost modificată prin Legea nr. 276/2020, care a fost publicată în Monitorul Oficial în decembrie 2020. Astfel, principalele modificări sunt următoarele : Pentru a dobândi personalitate juridică, atât actele constitutive, precum și cele de modificare…