Dreptul muncii responsabilul cu protectia datelor

Responsabil cu protecția datelor ( DPO) – funcționar public sau personal contractual ?

Responsabil cu protecția datelor ( DPO) – funcționar public sau personal contractual ?   Responsabilul cu protecția datelor nu este o instituție nouă, fiind prevăzută și anterior de Directiva nr.95/46/CE . Regulamentul UE îl recunoaște ca un actor cheie în noul sistem de protecție a datelor cu caracter personal atât din punct de vedere al…