sechestru penal radiere avocat executare silita

RADIEREA SECHESTRULUI PENAL ÎN FAZA EXECUTĂRII SILITE

    Măsurile asigurătorii constau în indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile, prin instituirea unui sechestru asupra acestora. Chiar dacă art. 249 alin.(2) din Codul de procedură penală(„Măsurile asigurătorii constau în indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile, prin instituirea unui sechestru asupra acestora”) consacră noțiunea generică de sechestru pentru indisponibilizarea bunurilor, analiza acestui articol relevă…