avocat fiscal atragere raspundere obligatii fiscale

Răspunderea solidara a asociaților si administratorilor pentru obligațiile fiscale

De cele mai multe ori, întocmirea deciziei de impunere si a Raportului de inspecție fiscala ce au ca si obiect stabilirea obligațiilor de plata fata de bugetul de stat, presupune si atragerea răspunderii solidare a asociatului si/ sau a administratorului pentru neplata datoriilor fiscale sau pentru nedeclararea insolventei in termenul legal. Ce înseamnă acest lucru?…

concedierea salariatilor pe motive economice desfiintarea postului

Conditii pentru desfiintarea unui post

Pe rolul instanțelor de judecata sunt multe situații, in care angajatorii decid desființarea unor posturi din organigrama ceea ce presupune concedierea salariatilor.   Temeiul de drept care stă la baza emiterii deciziei de concediere il reprezintă art. 65 alin. (1) Codul muncii conform căruia concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea…