avocat dreptul muncii timisoara

Clauza de confidențialitate din contractul de muncă

CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE DUPĂ ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE MUNCĂ   Conform art. 26 din Codul Muncii: „(1)Prin clauza de confidenţialitate părţile convin ca, pe toată durata contractului individual de muncă şi după încetarea acestuia, să nu transmită date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în timpul executării contractului, în condiţiile stabilite în regulamentele interne, în…