AVOCAT DREPTUL MUNCII avantaje salariale

Se percepe TVA cand angajatorul pune la dispozitie angajatului o masina ?

SE PERCEPE TVA ATUNCI CÂND ANGAJATORUL PUNE LA DISPOZIȚIE ANGAJATULUI O MAȘINĂ DE SERVICIU?   Curtea de Justiție a Uniunii Europene a fost solicitată să răspundă la o serie de întrebări preliminare adresate de către instanțele germane competente, respectiv: -Articolul 56 alineatul (2) din Directiva TVA trebuie interpretat în sensul că prin „închirier[ea] […] unui…