photo 1531973576160 7125cd663d86

Contractul individual de munca

  Contractul individual de muncă reprezintă baza angajării persoanelor. „Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu”. Contractul individual de muncă se poate încheia atât pe durata determinată,…