avocat malpraxis medical timisoara

Malpraxisul medical

  În prezent, activitatea medicală este reglementată, în special, de către Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, diferite ordine ale Ministrului Sănătății. Aceste acte normative speciale se completează cu dispozițiile din Codul Civil și din Codul Penal. Legea nr. 95/2006 include în noțiunea de „personal medical” următoarele categorii…