Importanta Regulamentului Intern

De ce este important un regulament intern pentru o societate comerciala ?

Regulamentul intern este un document pe care angajatorii sunt obligați să-l întocmească la scurt timp după ce-și încep activitatea. Codul muncii prevede că regulamentul intern trebuie întocmit de către angajator, după ce acesta se consultă cu reprezentanții salariaților, în cel mult 60 de zile de la data înmatriculării la Registrul Comerțului. In practica, Regulamentul intern…

DECIZIE NOUA CJUE TVA

Noutate importanta adusa in data de 16 octombrie 2019 de catre CJUE in cauza C 189/18 in ceea ce privește refuzul deducerii TVA în cazul fraudelor descoperite la furnizori

Pana in prezent, organele fiscale refuzau contribuabililor dreptul de deducere al Tva-ului daca se constata ca unul din furnizorii săi era implicat într-o frauda fiscală. În cauza C‑189/18, CJUE a stabilit că Directiva 2006/112/CE (Directiva TVA) și respectarea dreptului la apărare nu se opun unei legislații/practici care presupune că autoritatea fiscală poate refuza deducerea TVA-ului…

Noutate Declaratie Beneficiar Real

Noutate importantă pentru societăți comerciale si asociații

Legea nr.129/2019 aduce o noutate in Romania , in ceea ce privește entitățile juridice, indiferent ca sunt societăți comerciale sau asociații ,fundații. Toate companiile din Romania trebuie să arate care sunt beneficiarii reali, adică cine le controlează in mod efectiv . Ce înseamnă noțiunea de beneficiari reali? Sunt acele persoane care controlează efectiv societatea ,…

NOUTATE LEGISLATIVA MODIFICARE COD DE PROCEDURA FISCALA

MODIFICARE COD DE PROCEDURĂ FISCALĂ

In data de 1 octombrie 2019, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a articolului 213 alin.8 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala atât in forma anterioara modificării aduse prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 cat si in forma ulterioară acestei modificări.   Aceasta decizie este definitiva si obligatorie, deci art.231 alin.8 din…

Obtinere Formular A1 de catre societati ce efectueaza transporturi rutiere in strainatate

  Societățile comerciale care deleagă salariații in străinătate in vederea efectuării transporturilor rutiere trebuie sa solicite de la CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE (CNPP) eliberarea Formularului A1.   Documentul portabil A1 emis de CNPP este un certificat care atestă faptul că titularul formularului este supus legislației române de securitate socială pe toată perioada înscrisă pe…